Praćenje narudžbe
Foto kiosci
Informacije
dm-foto@cewe.hr

Moj korisnički račun

Molimo odaberite...
Prilikom odjave, iz sigurnosnih razloga, brišu se svi nespremljeni projekti i sadržaj vaše košarice.

CEWE i održivost

Preuzimamo odgovornost. U CEWE-u je održivost kao smjernica bitan dio korporativne kulture.

Saznajte više!

Radimo zajedno na održivosti

Svijet u kojem živimo danas i u kojem ćemo živjeti u budućnosti je u rukama svih nas. U CEWE-u preuzimamo odgovornost za proizvodnju naših proizvoda na održiv i pošten način, istovremeno poštujući ljude, okoliš i ekonomiju.

Održivi razvoj je globalni razvojni proces koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe. Iz toga slijedi da je sve što radimo prihvatljivo i iz perspektive održivosti. CEWE Grupa već dugo proizvodi svoje proizvode na klimatski neutralan način, a važno nam je i odgovorno gospodarenje šumama i društvena odgovornost. No, radimo i više: stvaramo optimalno radno okruženje za naše zaposlenike, jer poboljšanje njihove tjelesne i psihičke dobrobiti utječe na kvalitetu njihovog života i slobodnih aktivnosti. U mnogim projektima tražimo i biramo održivije rješenje, čime se smanjuje veličina ekološkog traga naše tvrtke i nas. U našoj tvrtki održivost je već dio svakodnevnog života u mnogim područjima, ali još uvijek postoje neki zadaci koje možemo obaviti zajedno sa svojim zaposlenicima, dobavljačima i kupcima kako bismo krenuli prema svojim ciljevima.

Fokusne točke CEWE-ove strategije održivosti

Poštena i pravedna trgovina

Kako bismo bili ekološki, ekonomski i društveno pouzdani i pošteni, djelujemo u skladu sa strogim etičkim načelima.

Ekonomska izvedivost

CEWE dugoročni ekonomski uspjeh vidi u svojoj odgovornosti prema okolišu i društvu.

Zaštita okoliša i resursa

Smatramo da je smanjenje onečišćenja i očuvanje prirodnih resursa od najveće važnosti za unapređenje klime i zaštite okoliša.

Odgovornost prema zaposlenicima

Kao poslodavac, bavimo se pitanjima zaštite na radu, zdravlja i raznolikosti, stvarajući na taj način osnovu za motivaciju i dobru obuku naših zaposlenika.

Socijalna odgovornost

Kroz naše sponzorske aktivnosti, u mogućnosti smo podržati niz projekata u društvenim, ekološkim i fotografskim područjima.

Dokazana održivost: CEWE je certificiran za predanost održivosti

Redovito provjeravamo svoju predanost okolišu i društvu.

FSC® – Forest Stewardship Council® Vijeće za odgovorno gospodarenje šumama

Potvrđena održivost

CEWE je certificirani zagovornik zaštite klime. Certifikat je takozvana certifikacija lanca proizvoda koja kontrolira prolaz drvnih proizvoda kroz preradu i trgovinu između šume i krajnjeg korisnika. Ovaj certifikat dokumentira kako radimo i ispunjavamo visoke FSC® standarde u cijelom proizvodnom lancu, od proizvodnje do daljnje prerade, preko usluge i logistike do kraja. Aktivno podržavamo odgovorno gospodarenje šumama u cijelom svijetu, stoga koristimo samo sirovine s certifikatom FSC® za proizvodnju CEWE FOTOKNJIGA. Aktivno podržavamo globalni pogon za odgovorno gospodarenje šumama i stoga u proizvodnji svojih proizvoda koristimo FSC®-certificirane materijale. Mogu se koristiti samo materijali s certifikatom FSC® (drvo, papir itd.) koji zadovoljavaju stroge smjernice za odgovorno gospodarenje šumama. Ove direktive uključuju poštivanje nacionalnih zakona i propisa, očuvanje prirodnih šuma, zabranu genetski modificiranog bilja te poštivanje prava autohtonih plemena i zaštitu okoliša. Od 1996. godine, Forest Stewardship Council® (FSC®) postavio je stroge zahtjeve za zaštitu odgovornog gospodarenja šumama. Tvrtke koje posluju prema FSC® standardu zadovoljavaju ove stroge zahtjeve i prate se stalno i redovito.

Sustav zaštite okoliša

Upravljanje okolišem jedne tvrtke glavna je pokretačka snaga dobrog programa održivosti. Naše kolege koje rade na području kemije i okoliša postavljaju visoke standarde. Svake godine cca. 30.000 mjernih vrijednosti se bilježi, analizira i procjenjuje. Deklarirani cilj je kontinuirano poboljšavati sigurnost na radu i zaštitu okoliša te izbjeći utjecaj na okoliš. Od 2011. godine upravljanje okolišem na našim lokacijama u Njemačkoj razvijeno je, implementirano i certificirano u skladu s DIN EN ISO 14001. Ti su koraci također poduzeti u Mađarskoj, a 2019. godine smo u Mađarskoj dobili i certifikat ISO DIN EN ISO 14001, koji godišnje ažuriramo. Revizija se također dogodila 2020. godine, gdje smo također ispoštovali sve propise. Sustav se odnosi na proces stalnog poboljšanja u smislu ekoloških performansi. Temelj za to je usklađivanje zakonskih odredbi i politike zaštite okoliša koju smo definirali, a koja je podijeljena na sljedeća područja:

  • Ušteda energije
  • Zaštita vode
  • Upravljanje resursima
  • Osiguranje zaštite na radu